Meteen naar de inhoud

Kwaliteit

Lactatiekundige IBCLC

Een lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Laction Consultant) is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. De beroepsgroep bestaat sinds 1985 en inmiddels zijn er wereldwijd ongeveer 28.000 lactatiekundigen IBCLC verspreid over 102 landen. Klik hier voor het beroepsprofiel.

De lactatiekundige IBCLC

  • Is een borstvoedingsspecialist die Internationaal (d.m.v. examen) gecertificeerd is door de IBLCE.
  • Moet elke 5 jaar opnieuw certificeren op basis van scholingspunten en praktijkuren.
  • Komt in beeld als een normale borstvoedingssituatie afwijkt van de normale situatie.
  • Werkt holistisch; dat betekent dat zij zich niet uitsluitend richt op het voedingsproces. De overdracht van melk is een onderdeel van het borstvoedingsproces en de borstvoedingsrelatie tussen moeder en kind.
  • Beschikt over een veelheid aan competenties, vastgelegd in het beroepsprofiel van de NVL en de IBLCE.

Privacy protocol – Wet AVG

Als cliënt is het goed om te weten hoe een lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en van persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie / praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Hier vind je het privacy protocol zoals opgesteld door NVL. 

Algemene Voorwaarden

Als vrijgevestigd lactatiekundige IBCLC hanteer ik de algemene voorwaarden van de beroepsvereniging voor lactatiekundigen.
Algemene voorwaarden van lactatiekundigen aangesloten bij NVL.

WHO gedragscode

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’. Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind. Zonder beïnvloeding van commerciële partijen dus. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding aan banden gelegd.

​De WHO-code wil:

  • Borstvoeding beschermen en bevorderen
  • Dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
  • Dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt
  • Dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

Lees hier meer over de gedragscode.

 ​Klachtenprocedure

Mocht je niet helemaal tevreden zijn over mijn dienstverlening, laat het me dan direct weten. Ik los het graag samen met je op. Als lid van NVL ben ik aangesloten bij de klachtenprocedure NVL. Klachtenprocedure NVL bekijken.

Geschillencommissie Klachtenportaal Zorg

Ik ben lid van Klachtenportaal Zorg en voldoe daarmee aan de eisen van de WKKGZ.

Evaluatie

In het kader van de deskundigheidsbevordering zou ik het fijn vinden om een evaluatieformulier te ontvangen. Dit document kun je downloaden, invullen en mailen naar info@babypraktijkjolijn.nl